Kierunek CIESZYN!
– podnieś swoje kompetencje na
Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ

„Kierunek CIESZYN! – podnieś swoje kompetencje na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ”
Projekt nr POWR.03.01.00-00- K312/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


O projekcie


 • Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych oraz analitycznych.
  Obejmuje on 180 studentów i studentek I oraz II stopnia kierunków: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, Etnologia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika z arteterapią.
 • Projekt obejmuje realizację działań dotyczących kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację proponowanych form wsparcia w obszarach wymienionych kompetencji.
  Okres realizacji projektu: od: 01.09.2017 do: 30.06.2020 roku.

Formy wsparcia


 • warsztaty rozwoju osobistego (20 godz. na grupę)
 • certyfikowane szkolenia w zakresie przedsiębiorczości (8 godz. na grupę)
 • warsztaty kompetencji komunikacyjnych (8 godz. na grupę)
 • certyfikowane szkolenia rozwijające kompetencje informatyczne (16 godz. na grupę)
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (16 godz. na grupę)
 • KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż.
  do 9. r. ż. (8 godz. na grupę)
 • Szkolenie z zakresu dokumentacji wizualnej 2D (16 godz. na grupę)
 • Szkolenie Animatorów (16 godz. na grupę)
 • Warsztatach dotyczących łagodzenia sytuacji konfliktowych (20 godz. na grupę)
 • Warsztaty radzenia sobie z trudnym uczniem/wychowankiem (20 godz. na grupę)
 • Warsztaty “Personal branding” (budowania wizerunku) (20 godz. na grupę)
 • Warsztaty profilaktyki wypalenia zawodowego (20 godz. na grupę)
 • Warsztaty metod efektywnej nauki (16 godz. na grupę)
 • Warsztaty myślenia komputacyjnego (32 godz. na grupę) dla studentów Pedagogiki spec. ZEW i WP, ZEW i TP

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu szkoleń każdy uczestnik weźmie udział w Bilansie Kompetencji.
Jego celem będzie zbadanie kompetencji w obszarach udzielanego wsparcia.


Efekty projektu


Udział w projekcie – będącym odpowiedzią na wymagania rynku pracy – podniesie kompetencje studentów, dzięki czemu staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Zakładamy, że studenci po zrealizowaniu zadań przewidzianych w projekcie zostaną wyposażeni w kompetencje i umiejętności pozwalające na szybką adaptację do zmian warunków rynku pracy, a tym samym zwiększy ich szansa na zostanie zatrudnionym.

Udział studentów WEiNoE w programie rozwijającym kompetencje jest bezpłatny.

Wartość projektu: 862 762,50 PLN
Dofinansowanie z środków europejskich: 727 136,24 PLN
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 109 743,38 PLN