Aktualności

Kierunek Cieszyn shared their event. ... See MoreSee Less

Edycja 2. projektu Kierunek Cieszyn

Luty 22, 2018, 3:30pm - Czerwiec 9, 2018, 8:00am

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu Kierunek Cieszyn!!! ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!!!! Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych, komu...

View on Facebook

Będzie się działo 👍 ... See MoreSee Less

Edycja 2. projektu Kierunek Cieszyn

Luty 22, 2018, 3:30pm - Czerwiec 9, 2018, 8:00am

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu Kierunek Cieszyn!!! ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!!!! Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych, komu...

View on Facebook

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu Kierunek Cieszyn!!!

ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!!!!

Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych oraz analitycznych.
Obejmuje on 180 studentów i studentek I oraz II stopnia kierunków: Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną, Etnologia, Pedagogika, Oligofrenopedagogika z arteterapią. Projekt obejmuje realizację działań dotyczących kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację proponowanych form wsparcia w obszarach wymienionych kompetencji.

Okres realizacji projektu: od: 01.09.2017 do: 30.06.2020 roku.

Efekty projektu

Udział w projekcie – będącym odpowiedzią na wymagania rynku pracy – podniesie kompetencje studentów, dzięki czemu staną się bardziej atrakcyjni dla pracodawców. Zakładamy, że studenci po zrealizowaniu zadań przewidzianych w projekcie zostaną wyposażeni w kompetencje i umiejętności pozwalające na szybką adaptację do zmian warunków rynku pracy, a tym samym zwiększy ich szansa na zostanie zatrudnionym.

Udział studentów WEiNoE w programie rozwijającym kompetencje jest bezpłatny.

Wartość projektu: 862 762,50 PLN
Dofinansowanie z środków europejskich: 727 136,24 PLN
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 109 743,38 PLN
... See MoreSee Less

Edycja 2. projektu Kierunek Cieszyn

Luty 22, 2018, 3:30pm - Czerwiec 9, 2018, 8:00am

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu Kierunek Cieszyn!!! ZOSTAŁO JESZCZE KILKA WOLNYCH MIEJSC!!!! Głównym celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie kompetencji: zawodowych, komu...

View on Facebook

Projekt "Kulturalni" organizowany w ramach projektu "Kierunek Cieszyn": zdjęcia z przygotowań i warsztatów przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Harmonogram form wsparcia