Biuro projektu

Koordynator projektu: dr hab. Barbara Grabowska
Uniwersytet Śląski
Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji


  • ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn, pok. 247
  • KierunekCieszyn@gmail.com
  • Kierunek Cieszyn

Dni i godziny otwarcia:
środa: 9:00 – 10:30
piątek: 8:30 – 9:30